Hala Sportowa „Lubuszanka” w Czerwieńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie dostępne jest w gotowym pliku PDF do pobrania.